Marketing – få sat de kedelige opgaver på skinner

You are currently viewing Marketing – få sat de kedelige opgaver på skinner

Få sat de 'kedelige' driftopgaver i Marketing på skinner

Du ved det allerede: Marketing er ikke kun sjove opgaver, men også den daglige eksekvering. Og det samme gælder Salg og ikke mindst Kundeservice.

En ‘fabrik’ der skal snurre og være effektiv, så der bliver mere tid til udvikling og de sjove opgaver (godt for motivationen).

Det lyder jo unægteligt kedeligt og ikke helt på linje med, hvordan vi opfatter vores arbejde. Mange bliver også overrasket over, at det ved nærmere eftersyn ofte er både 30, 40 og 50%, der er ‘drift’.

‘Drift’ - ikke kun de små rutineopgaver

Men sagen er, at mange aktiviteter gentages med større eller mindre mellemrum.

Det kan være produktlanceringerne 2, 3 eller måske 4 gange om året, hvor marketingafdelingen skal ‘gribe’ de nye produkter og sørge for, at materiale, kampanger mv. bliver produceret og de rigtige involveret. Salgsselskaber,  forhandlere, supportfunktioner og mange andre skal være klar til at tage over. De skal have afsat tid i deres planer og vide, hvad de skal gøre som det næste for at understøtte lanceringen.

Der er selvfølgelig forskel på lanceringerne, men typisk vil en stor del af opgaverne og forløbet være det samme fra gang til gang - de samme typer materialer skal produceres, de samme skal informeres, de samme afdelinger skal bidrage med det samme hver gang osv.

Og problemstilligen er præcis den samme, når vi fx taler generering og kvalificering af leads til salgsafdelingen eller fremstilling af nyt ‘indhold’ - det skal produceres og markedsføres via forskelige kanaler, responsen skal gennem et forløb og endelig skal Salg tage over. Og det hele gentager sig næste gang, der laves nyt indhold.

For ikke at nævne nyhedsbrevene og bunker af andre emails, den løbende opdatering af websites, daglige opdatering på sociale medier rundt i organisationen, håndtering af events, og…ja, listen er lang.

Pointen er selvfølgelig, at marketing omfatter en række opgaver, store eller små, der gentages ingen og ingen - opgaver der ‘bare’ skal løses, hvis strategier og planer skal gennemføres.

Og hvad er så problemet?

Sagen er, at måden disse opgaver løses på, har ret stor betydning.

For det første hader alle rutineopgaver. Strategi og udvikling af nye koncepter er sjovt og motiverende - opgaver der gentages og bare skal overstås det modsatte.

Men vigtigere er det, at der spildes en masse energi og ressourcer, hvis den ‘dybe tallerken’ opfindes på ny hver gang, eller alle bare ikke lige husker, hvordan ‘vi plejer at gøre’.

Det er især anstrengende med diskussioner om roller og ansvarsdeling - hvem skal komme med input, hvem skal godkende, hvad skal næste led i kæden gøre osv. Et typisk symptom er (for) mange og lange møder - som man desværre vender sig til.

I sidste ende går det også ud over resultat og reaktionsevne. Tingene tager for lang tid, kunderne får en oplevelser, der ikke hænger sammen på tværs, og resultaterne bliver dårlige.

Løsningen

Kort fortalt er der to trin på vejen til effektivitet:

Find for det første ud af, hvad der er den ‘tunge del’ i jeres marketingindsats (for den er der med garanti). Hvad er det for opgaver, der bliver gentaget jævnligt? Hvad er det for problemstillinger, der bliver diskuteret den ene gang efter den anden på møderne, og hvad er det for rutineopgaver, som alle hader, men som bare er nødvendige at få udført?

Og få, som det andet, strømlinet ‘driften’.

Er det fx produktlanceringer, så få kortlagt hvad de store opgaver er, og hvordan de hænger sammen, hvem er involverede, hvad er deres roller, og hvordan de er  afhængige af hinanden. Find den bedste måde at løse alle opgaverne på, og sørg ikke mindst for, at alle til sidst er enige om forløbet. På den måde får I med garanti ikke kun elimineret en del af de interne diskussioner, men udbyttet af de nye produkter bliver også større.

Næste skridt kan være at få ‘sat strøm på’. At få processerne understøttet af en IT-løsning. Og det er som regel CRM-løsningen, der er omdrejningspunktet.

Men det ‘rigtige’ forløb er i sig selv et stort skridt, der vil bidrage til at få ‘fabrikken’ til at køre bedre. Og forudsætningen for en velfungerende IT-løsning er under alle omstændigheder, at forløbet er kortlagt, for ellers er der ingen, der ved, hvad IT-løsningen skal kunne.