CRM-strategi

CRM-strategi - fordi en klar retning skaber bedre resultater

Mange virksomheder har ikke en CRM-strategi.

Der mangler et klart mål og retningslinjer for, hvordan det nås. Aktiviteterne trækker ikke i samme retning, hver afdeling har deres egne prioriteter, og de enkelte kontaktpunkter mangler en fælles opfattelse af, hvilken kundeoplevelse der skal leveres.

En CRM-strategi skaber sammenhæng, synergi og en klar retning for alle. Og det skaber bedre resultater.

En CRM-strategi handler naturligvis om kunder, kundeoplevelse og loyalitet. Men også om forretning og organisation. CRM-systemet 'binder det hele sammen' i dagligdagen. Men strategien kommer først, for den skaber retningslinjerne - også for implementering af systemet.

Vi hjælper med at fastlægge en CRM-strategi, der sikrer:

  • Sammenhæng med forretningen og virksomhedens overordnet strategi.
  • Fastlæggelse af målet.
  • Prioritering af kunder og indsatser.
  • Retningslinjer for hvordan I skaber værdi for de forskellige segmenter…
  • ...og for hvordan de skaber værdi for jer.
  • At strategien omsættes til konkrete handlinger med en klar ansvarsfordeling.

En CRM-strategi behøver ikke være indviklet

Derfor kalder vi det ofte bare for ’retningslinjer’. For en strategi skal være brugbar i det daglige – den skal skabe en fælles retning på tværs, når der tages beslutninger. Den hjælper med at strukturere og målrette den daglige indsats i både salg, marketing og kundeservice.

Vores metode er enkel:

Analyse

Vi starter med at forstå jeres forretning, marked og kunder. For en CRM-strategi skal styrke forretningen – og tage udgangspunkt i kunderne.

Data og analyser er vigtige, men det er lige så vigtigt at forstå, hvad I gør i dag for at tiltrække nye emner, udvikle og fastholde eksisterende kunder. Og hvordan I prioriterer indsats og ressourcer i forhold til potentialet.

Strategien

Analysen afdækker muligheder og udfordringer. Det er udgangspunktet for at fastlægge realistiske mål. Og en klar prioritering af kunder og ressourcer.

Vi formulerer sammen retningslinjer for alle vigtige områder – og udfordrer jer på vejen. Vigtige områder er fx kundeoplevelsen, loyalitets-og servicekoncepter og salgs- og marketingindsats.

Aktivering

Det er den daglige eksekvering, der skaber resultater - ikke strategien i sig selv. Og den er afhængig af mennesker og kultur, processer og it.

En CRM-strategi er derfor ikke færdig, før den er forankret i organisationen. Alle skal have en klar og fælles opfattelse af den og deres egen rolle og mål.

Måske kræver det nye tiltag. Dem fastholder vi i en plan for implementeringen af CRM-strategien.

Har du et spørgsmål eller en udfordring, du gerne vil vende? Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog.