Implementering af CRM

Hvordan får du succes med implementering af CRM? *

* eller en anden digital løsning som fx marketing automation.

Den største fejl, du kan begå, er at starte med den ’teknikken’, når du implementerer CRM.

Vi har en metode med implementering af CRM i 3 trin, der sikrer, at du ikke ender med et it-projekt i stedet for et forretningsprojekt.

Valg og implementering af CRM (eller anden digital løsning) handler først og fremmest om kunder og forretning. Det er derfor dér, vores rådgivning starter.

Implementering af CRM i 3 trin:

Forretnings behov

Vi starter med at forstå jeres forretning. Vi skal have et billede af jeres kunder, forretningsstrategi og de mål, som I ønsker, CRM-løsningen skal understøtte.

Det er mål for salg og kundeoplevelse, men det er vigtigt også at være opmærksom på mulighederne for større effektivitet og bedre udnyttelse af ressourcer og viden.

Vores metode er enkel men gennemprøvet:

Vi ser på hele forløbet fra marketing og salg til kundeservice og gensalg. Hvordan ser det ud i dag og hvilke muligheder for forbedring er der?

På den baggrund opstiller vi sammen et billede af, hvordan I vil arbejde med jeres kunder – og internt – i fremtiden.

Og dét er udgangspunktet for at fastlægge krav til CRM-løsningen – og måske andre løsninger som fx marketing automation.

Som minimum vil vi altid anbefale dig at opstille succeskriterier for jeres implementering af CRM. Hvis der er behov for en business case, kan vi også hjælpe med den.

Krav og valg af leverandør

Du kan først vælge den rigtige leverandør, når du ved, hvilke krav du skal stille.

Et forkert valg er dyrt, uanset om der bliver valgt en for stor eller en for lille løsning. Og der er mange at vælge mellem.

Når vi har overblik over forretningens behov, er du godt på vej til at vide, hvilke krav du skal stille. Men vi tager også jeres ’it-landskab’ og datagrundlag med i overvejelserne. For CRM-løsningen skal passe ind i helheden – både nu og i fremtiden.

Når vi kender kravene, finder vi de leverandører, det er relevant at se nærmere på.

Det endelige valg sker på baggrund af de kriterier, vi har opstillet sammen med jer. 

Projekt og implementering

Projektet skal gennemføres til tid og budget. Og med mindst mulig risiko.

Måske skal ønsker og krav prioriteres, og projektet opdeles i flere faser.

Men som det vigtigste skal du sikre dig, at CRM-løsningen bliver forankret i organisationen. Hvis brugerne ikke tager den til sig, bliver det ikke en succes.

Men forankringen omfatter også tiden efter projektet. CRM-løsningen ’leve’ videre, når projektet er slut.

Vi hjælper dig med at tilrettelægge projektet og kan naturligvis også hjælpe med at lede projektet sikkert mod målet.

Uanset hvad du vælger, vil forankring og forandringsledelse indgå fra start i vores rådgivning. For det er for sent først at tænke på det, når CRM-løsningen skal tages i brug.

Succes med CRM: Få vores gratis guide

CRM guiden med gode råd om implementering af crm

9 sider om vejen til succes med CRM