Hvordan får du succes med CRM?

3 trin til succes med din CRM implementering.

Vi implementerer CRM, der skaber resultater. Der er 3 trin på vejen. Vi kan bidrage til ét eller flere af dem.

 


Implementering af CRM trin 1

Kunder og strategi

CRM handler ikke om IT men om kunder og forretning. Derfor er det dér, du skal starte.

Udgangspunktet for CRM implementeringen skal være rigtigt, så I når jeres mål: større salg og en god kundeoplevelse, der skaber tilfredshed og loyalitet. Men også deling af viden og effektivt samarbejde. Læs mere.

 

Implementering af CRM trin 2

Krav og leverandør

En CRM-løsning skal understøtte forretningen.

Det kræver overblik over behov og ønsker, før der vælges leverandør. Først når kravene er kendte, kan den rigtige leverandør vælges og den egentlige implementering af CRM begynde.

Det er her, vi sikrer, at det bliver et forretningsprojekt og ikke ender som et IT-projekt. Læs mere.

Implementering af CRM trin 3

Projektet

Projektet skal gennemføres til tid og budget. Og som det vigtigste skal CRM forankres hos brugerne – ellers bliver CRM implementeringen ikke en succes.

Og så skal CRM-løsningen ’leve’ videre, når projektet er slut - det kan vi sikre. Læs mere.


 

 

Få en gratis CRM guide

 


1. Rammerne for et CRM-projekt skal være rigtige fra start:

 • Det kræver et klart billede af kunder og segmenter. Hvordan skaber I værdi for kunderne - og hvilke kunder skaber mest værdi for jer?
 • CRM skal understøtte den samlet strategi – hvordan skabes den sammenhæng bedst?
 • Forløbet fra marketing og salg til kundeservice skal fastlægges og afstemmes med kunder og strategi. Ikke kun i forhold til i dag – det skal fremtidssikres.
 • Der skal naturligvis opstilles klare succeskriterier og eventuelt udarbejdes en business case.

 

Det starter med kunderne - og den rigtige segmentering. Det kan du læse mere om her.

 

2. Det er her, vi skaber sammenhæng mellem forretning og IT:

 • De forretningsmæssige behov skal omsættes til krav til CRM-løsningen – og der skal prioriteres.
 • Et klart billede af virksomhedens IT-landskab og datagrundlag. CRM-løsningen skal passe ind i helheden – nu og i fremtiden.
 • Valg af den rigtige leverandør kræver, at vi ved hvilke krav vi skal stille.
 • Den rigtige leverandør skal vælges blandt de mange muligheder. Et forkert valg kan være dyrt i det lange løb – uanset om der blev valgt en for stor eller en for lille løsning.

 

Det 'bedste CRM-system'? Svaret er længere end spørgsmål. Læs her hvorfor.

 

3. Gennemførslen af projektet er vigtig. Men tiden efter er lige så vigtig – det er her resultaterne skabes:

 • Projektet skal planlægges og gennemføres med mindst mulig risiko. Måske skal det opdeles i flere faser.
 • Arbejdet med at forankre CRM i organisationen skal gennemsyre hele projektet. Det er altafgørende for, at resultaterne viser sig senere. Implementering og forankring kan ikke skilles ad.
 • Der skal skabes de rigtige rammer for CRM-løsningen efter projektet er slut.
 • Der skal følges op på implementeringen, men der skal og videreudvikles, fordi marked, kunder og organisation ændrer sig. Og det er for sent først at tænke på det, når projektet er slut.

 

Et implementeringsprojekt handler i høj grad om ledelse. Det kan du læse mere om her.

 


Find ud af hvordan vi kan hjælpe jer med at få succes.

Kontakt os og få en uforpligtende dialog om jeres muligheder og vores erfaringer.

 

 


Det spørger kunderne om:

Hvorfor bruge ekstern hjælp?

Som med alle andre opgaver er det selvfølgelig lettere, når man har prøvet det før. Og implementering af en CRM-løsning er opgaver, som de fleste virksomheder kun løser med mange års mellemrum.

Derudover er det en opgave, der som regel kommer på toppen af alle de andre. Skal den løses med de eksisterende ressourcer, ender det med at tage for lang tid, eller projektet bliver ikke gennemført optimalt.

Og så kan det i øvrigt være en fordel med en uvildig rådgiver: Bruger I leverandøren som rådgiver, er det som at spørge Volvo-forhandleren hvilken bil, du skal købe. Svaret kender du på forhånd.

Hvad koster det?

Det afhænger selvfølgelig af opgaven og vores rolle. Men i alle tilfælde laver vi en aftale med en beskrivelse af opgaven, af hvad vi leverer og et budget. Så er I sikre på, hvad I får, og hvad det koster.

Har du en konkret problemstilling i tankerne, er du velkommen til at kontakte os for at få umiddelbart skøn på et budget. Vores set-up er fleksibelt uden store faste omkostninger, så derfor kan vi nå langt også uden store budgetter.

Har I erfaring med vores branche?

Det er ikke sikkert, selvom vi har erfaring fra en række forskellige virksomheder og brancher. Men vi ser det på den her måde: I er selv specialister i jeres branche, og vi er specialister i CRM. Og vi har de metoder og ’værktøjer’, der skal bruges, og erfaring fra begge sider af bordet. I vores øjne en rigtig god kombination.

Hvem løser opgaven?

I kan få det største konsulentfirma til at løse opgaven, men det hjælper ikke, hvis dén, der kommer på opgaven, ikke har erfaringen. Hos os bliver ingen opgaver uddelegeret til assistenter eller juniorkonsulenter. Michael Rasmussen deltager altid selv i hele forløbet. Det betyder, at I får en rådgiver, der udover mere end 12 års konsulenterfaring også har lang erfaring ’fra den anden side af skrivebordet’ som CRM-ansvarlig hos SAS og TDC. Når opgaven kræver det, inddrages andre.

Men de personer, vi samarbejder med internt har naturligvis også en hovedrolle. Et samarbejde der er helt afgørende for at skaber resultater og sikre et internt ejerskab, når vores rolle er slut.