CRM strategi - retning skaber resultater

CRM strategi behøver ikke være indviklet. Men det er vigtigt med en klar retning: Der er mange, der skal bidrage, hvis kundeoplevelse, loyalitet og de økonomiske resultater skal være i top.

Hvem er de lønsomme kunder - og hvordan fastholder vi dem? Og hvordan sikrer vi nye, lønsomme kunder? Det kræver en systematisk tilgang, hvor indsatsen prioriteres, og hele 'økosystemet' fungerer.


 

Viden om kunderne - udgangspunktet for CRM

Kunderne

Udgangspunktet er kunderne, hvis I vil være kundefokuseret.

 

Det kræver, at I forstår kunderne. Hvad skaber værdi for dem - og hvordan skaber de værdi for os? I kender jeres kunder, vi kan bidrage med metode og erfaring, så I får det rigtige udgangspunkt.  Læs mere.

Processerne - limen der finder CRM sammen.

Kunderejse og proces

Lyder det ’langhåret’? Det er det ikke.

Både salg, kundeoplevelse og tilfredshed er et resultat af den måde, I arbejder med kunderne på. Jeres udnytte af CRM er derfor afhængigt af jeres salgs- og marketingproces. Vi kan hjælpe med at synkronisere den til glæde for kunderne og jer selv. Læs mere.

CRM strategien - de klare rammer.

Strategien

PowerPoint skaber ikke resultater. Men det gør klare retningslinjer.

CRM strategien skaber retning og sikrer et fælles syn på kunderne – og på hvordan I skal udnytte mulighederne nu og de kommende år. Lad os hjælpe med retningen, så I kan skabe resultaterne. Læs mere. Læs mere.


 

Få en gratis CRM guide

 


Viden om kunderne og den rigtige prioritering er nøglen til succes:

 • Den gammeldags segmentering i ’A-B-C’ eller ’blå-grøn-lilla’ duer ikke mere.
 • Vi skal forstå kundernes vej gennem pipelinen – deres beslutningsproces, hvordan de køber ind, og hvad der skaber værdi for dem…
 • …men selvfølgelig også hvordan de skaber værdi for os.
 • Viden der er ofte findes internt hos bl.a. medarbejdere, men som ikke udnyttes. Den skal struktureres og analyseres og gøres brugbar - ikke kun for marketing eller salg men for alle.

 

Vi hjælper med at synkronisere salg, marketing og resten af værdikæden:

 • Hvordan driver I marketing, salg og kundeservice i dag – og hvordan ser det ud om 2-3 år?
 • Hvilke kontaktpunkter er der, og hvordan skal de prioriteres?
 • CRM er ”limen”, der skal binde det hele sammen: Kunden skal opleve det som ét forløb – og sådan skal det også fungere internt.

 

CRM strategien skal være en hjælp i det daglige og ikke ende som PowerPoint på en hylde:

 • Den skal give retningslinjer for kundeoplevelsen, der kan bruges i de enkelte kontaktpunkter.
 • De rigtige segmenter skal prioriteres, og alle skal have en fælles syn på kunderne.
 • Retningslinjer for udvikling af produkter og serviceydelser skal sikre sammenhæng mellem kunderne og jeres ’tilbud’.
 • Der skal udvikles koncepter og programmer, så mulighederne udnyttes og resultaterne viser sig.
 • CRM-indsatses skal afstemmes med de øvrige aktiviteter.
 • Det kræver forankring – organisationen skal være med.

Læs mere om vores CRM Tjek

 


Det spørger kunderne om:

Hvad er det I leverer?

Først og fremmest kan vi udvikle den måde, I arbejder med CRM på. Det er en kombination af konkrete anvisninger, der udarbejdes med udgangspunkt i vores metoder og erfaringer, og initiativer, der skal sikre, at anvisningerne rent faktisk bliver implementeret og ikke ender som PowerPoint i en mappe. Når det er sagt, bliver alt naturligvis dokumenteret, så det er enkelt for den, der overtager ejerskabet internt at arbejde videre med problemstillingen, når vores opgave er slut.

Hvorfor bruge et lille firma?

Det skal I heller ikke nødvendigvis. For der er selvfølgelig opgaver, der kræver 4, 5 eller flere konsulenter samtidigt. Men der er også opgaver, hvor det er en fordel, at der er én tovholder hele vejen uden at opgaver bliver uddelegeret til assistenter eller juniorkonsulenter. Vælger I os, deltager Michael Rasmussen altid selv i hele forløbet. Det betyder, at I får en rådgiver, der udover mere end 12 års erfaring med CRM som konsulent også har lang erfaring ’fra den anden side af skrivebordet’ som CRM-ansvarlig hos bl.a. SAS og TDC. Hvis opgaven kræver det, inddrager vi en eller flere fra vores netværk af samarbejdspartnere.

Hvordan gør I?

Alle problemstillinger er forskellige – det skal løsningerne derfor også være. Vi lægger derfor stor vægt på at forstå jeres situation, inden vi kommer med en løsning. Vi bidrager med et solidt fagligt fundament, praktisk erfaring og de rigtige metoder, men resultaterne skabes først, når de kombineres med jeres kendskab til markedet og jeres egen virksomhed. Derfor er samarbejdet med jer afgørende. Det er det også, fordi det i sidste ende handler om at skabe forandringer, der kan ’leve’ i organisationen uden vores medvirken.


Har du spørgsmål om hvordan vi arbejder med CRM strategi?

Så kontakt os og få en uforpligtende dialog om jeres muligheder og vores erfaringer.