CRM-strategi

Hvorfor skal du have en CRM-strategi?

Du kan skabe store resultater med CRM. Men du skal have en CRM-strategi for at få det fulde udbytte.

Tætte kunderelationer og kundeoplevelsen betyder mere end nogensinde.

64% af kunderne mener kundeoplevelsen er vigtigere end prisen ifølge en analyse fra Gartner. Og så er det meget billigere at fastholde nuværende kunder end at finde nye. Faktisk koster det helt op til 25 gange mere at få en ny kunden end at beholde en eksisterende ifølge Harvard Business Review. Du kan læse mere om CRM og udbyttet her.

Hvis du skal udnytte mulighederne, kræver det et klart mål og retningslinjer for, hvordan de nås. Det er det en CRM-strategi giver dig.

CRM-strategi - fordi en klar retning skaber bedre resultater

En CRM-strategi skaber sammenhæng, synergi og klare rammer for udvikling. Og det skaber bedre resultater.

Udvikling og nye tiltag på mange områder er nødvendige for at få det fulde udbytte af CRM. Ikke kun i én afdeling men i alle, der direkte eller indirekte er med til at skabe værdi for kunden.

Alt skal hænge sammen på tværs. Alle aktiviteterne skal trække i samme retning, der skal være enighed om prioritering af kunder, og de enkelte kontaktpunkter skal have en fælles opfattelse af den kundeoplevelse, I ønsker at levere.

Det stiller krav til jeres interne processer og organisationen. Og til CRM-systemet der skal binde det hele sammen.

Og udgangspunket for det hele er jeres kunder og de målgrupper, I prioriterer.

Den sammenhæng skaber en CRM-strategi.

En CRM-strategi giver dig og dine kolleger:

  • Et fælles mål og en klar retning for udviklingen af nye tiltag og aktiviteter.
  • Enighed om prioritering af kunder og aktiviteter.
  • En fælles vision og enighed om den kundeoplevelse, I vil levere
  • En rød tråd i de daglige beslutninger på tværs af afdelinger.
  • Et solidt fundament for valg og implementering af et nyt CRM-system.

En CRM-strategi behøver ikke være indviklet

Det er vigtigt med klare retningslinjer, der er brugbare i det daglige.

Det skaber en fælles retning på tværs af organisationen, når der tages beslutninger. Og hjælper med at strukturere og målrette den daglige indsats i både salg, marketing og kundeservice.

Vores metode er enkel:

Analyse

Vi starter med at forstå jeres forretning, marked og kunder. For en CRM-strategi skal styrke forretningen – og tage udgangspunkt i kunderne.

Data og analyser er vigtige, men det er lige så vigtigt at forstå, hvad I gør i dag for at tiltrække nye emner, udvikle og fastholde eksisterende kunder. Og hvordan I prioriterer indsats og ressourcer i forhold til potentialet.

Strategien

Analysen afdækker muligheder og udfordringer. Det er udgangspunktet for at fastlægge realistiske mål. Og en klar prioritering af kunder og ressourcer.

Vi formulerer sammen retningslinjer for alle vigtige områder – og udfordrer jer på vejen. Vigtige områder er fx kundeoplevelsen, loyalitets-og servicekoncepter og salgs- og marketingindsats.

Aktivering

Det er den daglige eksekvering, der skaber resultater - ikke strategien i sig selv. Og den er afhængig af mennesker og kultur, processer og it.

En CRM-strategi er derfor ikke færdig, før den er forankret i organisationen. Alle skal have en klar og fælles opfattelse af den og deres egen rolle og mål.

Måske kræver det nye tiltag. Dem fastholder vi i en plan for implementeringen af CRM-strategien.

Vil du læse mere om de 3 trin og få 9 gode råd? Klik her.

Kontakt os gerne hvis du har et spørgsmål

Michael Rasmussen, seniorrådgiver hos Attivo

Michael Rasmussen, seniorrådgiver

mr(at)attivo.dk

+45 2080 6844

* Alle felter skal udfyldes