Find den korteste vej til mere salg

Kald det salgstragt, pipeline eller noget helt tredje. I sidste ende handler det om, at salgsindsatsen skal skabe resultater, og CRM skal være en hjælp.

Vejen frem til et salg skal være en systematisk proces, hvor både salg og marketing bidrager. Der skal sættes mål, og den korteste vej til at opfylde dem skal findes. Og så skal der følges op - det er forudsætningen for at kunne gribe ind i tide og forbedre indsatsen. Og udgangspunktet? Det er selvfølgelig kunderne og deres beslutningsproces.


 

Viden om kunderne - udgangspunktet for CRM

Målet

Der er flere mål på vejen til vækst og indtjening.

 

Kort sagt handler det om, at finde, udvikle og fastholde kunder. Og om at vinde tabte tilbage.

 

Men det er værd at huske på, at alle emner og kunder ikke er lige lønsomme. Og det er billigere at fastholde end finde nye kunder. Læs mere.

Processerne - limen der finder CRM sammen.

Udfordringen

Kunderne køber ind på en anden måde end for blot få år siden. Vi skal derfor ændre måden, vi sælger på.

 

Salgsprocessen er en kæde med mange led. Gode resultater forudsætter, at vi finder de svage og tilpasser indsatsen.

 

Ét er tanke - noget andet handling. Vejen gennem salgstragten skal ikke kun fungere på papiret - det er den daglige eksekvering, der sikrer resultater. Læs mere.

CRM strategien - de klare rammer.

Løsningen

Den 'rigtige' måde at sælge på skal findes. Og CRM-løsningen skal hjælpe med at fastholde den i det daglige.

 

Men det skal også fungere internt. Marketing skal understøtte salg - og de skal have et fælles syn på mål, midler og kunder.

 

Læs mere.


 

Få en gratis CRM guide

 


Fastlæg de rigtige del-mål:

 • Salgsressourcerne skal udnyttes bedst muligt - de skal bruges på de mest lønsomme emner og kunder.
 • Indsatsen skal prioriteres - mange overser mulighederne i mer-salg og fastholdelse.
 • Og glem ikke: Loyalitet er vejen til mer-salg - og tilfredshed er vejen til loyalitet.
 • Nye emner har forskellig værdi - find de kanaler der giver de værdifulde emner.
 • Husk også: En effektiv hverdag for sælgerne bidrager til endemålet - det giver flere ressourcer til salgsarbejdet.

 

Udfordringer er der nok af - fokuser på de vigtigste:

 • Vi skal forstå kundernes vej gennem salgstragten – deres beslutningsproces, hvordan de køber ind, og hvad der skaber værdi for dem.
 • Ny købsadfærd kræver nye tiltag fra både salg og marketing - og sandsynligvis en ny arbejdsdeling.
 • For kunden er købet ét forløb - vær med hele vejen og find hullerne i jeres indsats.
 • Hvordan kan marketing hjælpe salget bedst?
 • Trafik på hjemmesiden er ikke nok - besøgende skal blive til emner, der skal kvalificeres før de overdrages.
 • Og en almindelig intern udfordring: CRM er et irritationsmoment for sælgerne - det skal løses.

 

Mange veje fører til Rom - finde den korteste:

 • Opgaven er at finde den bedste måde at sælge på - men det er ikke nok.
 • Der skal fastlægges de rigtige KPI'er - for salg, marketing og de fælles - så der kan følges op og indsatsen forbedres løbende.
 • Det kræver samarbejde på tværs og den rigtige arbejdsdeling.
 • Uden et fælles syn på kunderne, deres behov og prioriteringen af dem, bliver der ikke enighed om indsatsen.
 • CRM-løsningen er ”limen”, der skal binde det hele sammen, så hverdagen bliver effektiv og hænger sammen set fra kundens synspunkt.

Læs mere om vores CRM Tjek

 


Det har andre spurgt om:

Hvad er det I leverer?

Først og fremmest kan vi udvikle den måde, I arbejder med CRM på. Det er en kombination af konkrete råd, der udarbejdes med udgangspunkt i vores metoder og erfaringer, og initiativer, der skal sikre, at rådene rent faktisk bliver implementeret og ikke ender som PowerPoint i en mappe. Når det er sagt, bliver alt naturligvis dokumenteret, så det er enkelt for den, der overtager ejerskabet internt at arbejde videre med problemstillingen, når vores opgave er slut.

Hvorfor bruge et lille firma?

Det skal I heller ikke nødvendigvis. For der er selvfølgelig opgaver, der kræver 4, 5 eller flere konsulenter samtidigt. Men der er også opgaver, hvor det er en fordel, at der er én tovholder hele vejen uden at opgaver bliver uddelegeret til assistenter eller juniorkonsulenter. Vælger I os, deltager Michael Rasmussen altid selv i hele forløbet. Det betyder, at I får en rådgiver, der udover +10 års erfaring med CRM som konsulent også har lang erfaring ’fra den anden side af skrivebordet’ som CRM-ansvarlig hos bl.a. SAS og TDC. Hvis opgaven kræver det, inddrager vi en eller flere fra vores netværk af samarbejdspartnere.

Hvordan gør I?

Alle problemstillinger er forskellige – det skal løsningerne derfor også være. Vi lægger derfor stor vægt på at forstå jeres situation, inden vi kommer med en løsning. Vi bidrager med et solidt fagligt fundament, praktisk erfaring og de rigtige metoder, men resultaterne skabes først, når de kombineres med jeres kendskab til markedet og jeres egen virksomhed. Derfor er samarbejdet med jer afgørende. Det er det også, fordi det i sidste ende handler om at skabe forandringer, der kan ’leve’ i organisationen uden vores medvirken.


Har du spørgsmål om hvordan vi arbejder med CRM strategi?

Så kontakt os og få en uforpligtende dialog om jeres muligheder og vores erfaringer.