Introduktion til bogen Ledelse af Marketing

Bogen Ledelse af Marketing

'Ledelse af marketing'

- en bog med let anvendelige råd og inspiration til bedre resultater

Hvorfor endnu en bog om marketing?

 

Salg og marketing skal arbejde endnu tættere sammen, og mange andre er involverede i at skabe salg og en god kundeoplevelse.

 

Marketing skal derfor ses som en værdikæde og ikke kun en afdeling. Skal værdikæden fungere. kræver det de rigtige rammer.

 

Nedenfor kan du læse lidt mere om bogen og et uddrag af Per Møller Jensens forord:

 

 

 

En hel bog om ledelse af marketing - det er jo bare en afdeling?

Nej - i dag er rigtig mange involverede i marketing på den ene eller anden måde: Nogle har direkte kundekontakt som for eksempel salg og kundeservice, og andre har det mere indirekte eksempelvis marketingafdelingen via en række kanaler. Men derudover er der mange andre, der også er  med til at ’sælge’ eller skabe den oplevelse, kunderne får.

 

Faktisk er Peter Druckers velkendte citat rigtigere end nogensinde:

 

“Marketing is not a function; it is the whole business seen from the customer’s point of view”

 

Det giver derfor langt bedre mening at betragte marketing som en proces eller værdikæde i stedet for en afdeling.

 

Ledelse af marketing er derfor ikke kun et spørgsmål om at lede en afdeling, men om at lede hele værdikæden og skabe de rigtige rammer.

 

Populært sagt handler det om, at det skal være let at løse de daglige opgaver, og samarbejdet med andre skal være enkelt og gnidningsløst. Det stiller krav til organisation og processer men selvfølgelig også til marketings IT-platform. Og så skal resultaterne kunne måles og dokumenteres.

 

Men det er selvfølgelig ikke nok, at opgaverne bliver løst effektivt - det skal også være de rigtige opgaver, der bliver løst. De rammer, som virksomhedens overordnede strategi lægger, skal være styrende, men skal på den anden side være tilpas fleksible, så de ikke bliver en spændetrøje og begrænser handlekraften i de enkelte områder.

Vigtigere end nogensinde

En effektiv marketingproces sikrer ikke kun en bedre kundeoplevelse og resultater. Det har også afgørende indflydelse på, hvor lang tid det tager at gennemføre opgaverne. Og er der noget, der er vigtigt i dag, er det ’time-to-market’ og agilitet. Men effektivitet er selvfølgelig også et spørgsmål om at udnytte ressourcerne bedst muligt.

 

Evnen til at gennemføre aktiviteter og strategi, er derfor vigtigere end nogensinde. 

Uddrag af bogens forord

"Vores muligheder for at få indflydelse på virksomhedens strategi og udvikling er større end nogensinde, men det forventes til gengæld også, at vi bidrager direkte til det økonomiske resultat…


…og det stiller krav til den enkelte medarbejder i marketing, men i høj grad også til at vi som funktion får langt større ’organisatorisk empati’ – vi skal ikke mindst have forståelse for processerne, der skaber rammerne for samarbejdet både hos os selv og på tværs. Det er ikke fritstående opgaver, vi udfører, men en lang række delopgaver der tilsammen udgør en helhed.


Som mange andre har jeg også oplevet, hvor afgørende det er, at vi kan synliggørelse den værdi marketing tilfører virksomheden. Når det lykkes, bliver marketing betragtet som en investering med et konkret og målbart afkast – og ellers som omkostning der skal være så lav som mulig.


Det tager naturligvis tid at tilegne sig alle de nye kompetencer, der er behov for, men bogen her er et godt udgangspunkt.


Den er læsevenlig og giver en grundig, men samtidig også letforståelig og praktisk indsigt i det, der i dag kræves af en marketing uanset om du er på ledelsesniveau eller ej. De konkrete eksempler synliggør problemstillingerne og ikke mindst løsningerne på en god måde, og samtidigt er der en passende mængde teori og modeller, der kan anvendes i dagligdagen…"

 

Per Møller Jensen
Senior Vice President, Marketing & Communications Personal Banking, Danske Bank
 

Kort om indholdet

Når man betragter marketing som en proces og ikke en afdeling, har det en række konsekvenser for, hvilke opgaver der er forbundet med at lede marketing. Det er emnet for bogens første to kapitler, hvor nogle af de største udfordringer, som lederen af marketing står overfor de kommende år, også gennemgås. Udfordringer der ikke mindst skyldes den teknologiske udvikling og kundernes ændrede adfærd.

Resten af bogen handler om de områder, der skal arbejdes med, for at skabe de bedst mulige rammer for eksekveringen af alle de forskellige aktiviteter uanset om det er i marketing- eller salgsafdelingen eller et andet område, der bidrager i processen. Det er:

 

  • De strategiske rammer der skaber en kobling mellem virksomhedens overordnede strategi og eksekveringen i marketing. Bindeleddet mellem de to er blandt andet den årlige planlægning.
  • Valg af organisationsstruktur der fastlægger, hvordan opgaver og ansvar fordeles på et overordnet niveau.
  • Fastlæggelse af de vigtigste processer, der skaber rammerne for det daglige arbejde.
  • Udviklingen af den samlede kommercielle IT-platform, implementeringen af de enkelte løsninger og rammer for den efterfølgende driftsfase.
  • Måling og dokumentation af marketings resultater - herunder hvordan der kan arbejdes med fastlæggelse af målepunkter, så man sikrer sig, at der bliver fulgt op på det rigtige.

 

Udover en række modeller og metoder, indeholder bogen også en række eksempler, der gør den let at anvende i praksis.

Bogen udgives af Varius Business, der indgår som en del af Polyteknisk Forlag på DTU. 

 

Bogen Ledelse af Marketing kan kÝbes her.