"To-do-or-die" spørgsmål til marketing om IT

Oprettet d.

McKinsey har for nylig udgivet en artikel med 9 ”to-do-or-die” spørgsmål, som bestyrelsen bør stille til virksomhedens anvendelse af IT. En del er primært relevante i forhold til andre områder end marketing, men der er absolut også spørgsmål, der er relevante i marketingsammenhæng, og som derfor kan bruges til inspiration.

Nedenfor en kort opsummering af de marketing-relevante spørgsmål samt et par ord om problemstillingerne.

1. Hvordan vil IT forandre konkurrencevilkårene på vores marked?

Teknologi kan ændre konkurrencevilkårene fundamentalt i en branche. Et eksempel er telekom, hvor selskaber med en ny forretningsmodel baseret på IT (ikke mindst on-line salg og kundeservice) har presset de traditionelle udbydere.

Let nok at se i bakspejlet, men udfordringen er naturligvis at se fremtidige trusler og muligheder – og se hvordan man selv kan anvende teknologi for at vinde konkurrencen eller åbne nye markeder?

2. Hvad kræves for at overgå kundernes forventning til den måde, vi møder dem på digitalt?

Kunders forventninger stiger og deres referenceramme er ofte de virksomheder, der er allerlængst fremme – eksempelvis Amazon.

Et par relevante spørgsmål er derfor: hvor står vi i dag, hvad kræves om et, to eller tre år, og hvad er vores plan for at nå derhen?

3. Afspejler vores forretningsplan det potentiale, som IT giver mulighed for i forhold til at forbedre drift og eksekvering?

Meget relevant i forhold til marketing, fordi udviklingen af nye IT-løsninger specifikt til marketing går så hurtigt. Det gælder både løsninger, der kan budrage til at generere mere omsætning fx via større viden om kunderne, deres behov osv., men også om at løsninger, der kan effektivisere både udvikling og eksekvering af aktiviteter ved fx at automatisere rutineopgaver.

Det kan derfor være relevant at spørge sig selv om alle muligheder er afdækket, og om de er omsat til initiativer og planer.

4. Har vi forudsætningerne for at udnytte mulighederne?

Teknologi skaber ikke i sig selv værdi. Værdien skabes når teknologi kombineres med kvalitets-data, de nødvendige kompetencer og klare processer. Eksempelvis skaber viden om mer-salgsmuligheder ikke værdi, hvis den ikke gøres operationel for marketing, salg og kundeservice, distribueres til dem i en relevant form, og de har kompetencerne til at udnytte viden.

Spørgsmålet er i korthed: har vi det set-up, der skal til for at udnytte mulighederne?

5. Hvordan samarbejder vi med IT-funktionen?

Marketing bliver de kommende år langt mere afhængig af IT, så et frugtbart samarbejde med IT-organisationen er vigtigt – også selvom mange marketing-løsninger i dag er cloud-baserede og derfor ikke nødvendigvis involvere IT-funktionen direkte.

Et par af spørgsmålene er derfor: Hvordan skal arbejdsdelingen være fremover? Og hvordan følger vi op på udbyttet af investeringerne og det forventede udbytte?

6. Hvad kommunikerer vi omkring vores IT-anvendelse?

I og med at teknologianvendelse i mange brancher er en væsentlig konkurrenceparameter, er der en række interessenter, der er interesseret i emnet – det gælder selvfølgelig myndigheder, aktionærer og konkurrenter, men ofte også kunderne. For ikke mindst mange b-t-b virksomheder foregår en del af den løbende kundekontakt via app’s og integration med leverandørernes IT-løsninger.

Når planen for brug af IT i forhold til kundekontakten er lagt, er det derfor vigtigt at forholde sig til, hvad der kommunikeres til kunderne og hvornår – alene af den grund at det for kunderne kan være vigtigt at vide, hvilke planer deres leverandør har, så de kan tage højde for det i deres egen IT-udvikling.

Er du interesseret i at læse hele McKinsey’s artikel (6 sider) kan du få den her.

Eller er du interesseret i en snak om, hvordan I kan afdække mulighederne og lave en køreplan for udviklingen af jeres IT-platform i marketing, så kontakt Michael Rasmussen på mobil 20 80 68 44 eller e-mail.